SESAM ACADEMIE

SESAM_Academie.jpgPrins Bernard Cultuurfonds Flevoland en Provincie Flevoland in samenwerking met de SESAM Academie.

Flevoland telt veel culturele vrijwilligersorganisaties en verenigingen die actief zijn op het gebied van cultuur, natuurbehoud en erfgoed. Al die vrijwilligers verrichten uitstekend werk. Toch is er soms ook behoefte aan professioneel advies. Bijvoorbeeld om een toekomstvisie te ontwikkelen, een beleidsplan op te stellen of nieuwe leden of vrijwilligers te werven, En misschien kunt u ook wel wat hulp gebruiken bij communicatie, fondsenwerving, het maken van een marketingplan en andere bestuurlijke en organisatorische vraagstukken.

De Provincie Flevoland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland helpen daarom samen de amateurverenigingen en -instellingen op het gebied van cultuur, natuurbehoud en erfgoed in Flevoland.

Advies op Maat
De provincie en het Cultuurfonds Flevoland stellen in 2016 en 2017 elk jaar 7 waardebonnen beschikbaar die recht geven op in principe 5 dagdelen gratis 'Advies op maat' van adviseurs van de SESAM academie. Deze senioradviseurs, die tijdens hun arbeidzame leven werkten in het bedrijfsleven of bij de overheid, zetten hun kennis en ervaring belangeloos in om met verenigingen en vrijwilligers mee te denken en hen te ondersteunen.

Wie kan een aanvraag doen en hoe vindt de selectie plaats?
Alle rechtspersonen zonder winstoogmerk (vereniging of stichting) kunnen voor een waardebon in aanmerking komen. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het gebied van de cultuur en/of het natuurbehoud in Flevoland. Zie verder de notitie Voorwaarden en selectiecriteria voor meer details.

Procedure

  • Na binnenkomst van de aanvragen wordt deze in eerste instantie beoordeeld door het PBC en de SESAM adviseur. Het Centrum voor Amateurkunst Flevoland vervult hierbij een adviserende rol.
  • Bij een positief oordeel zal de waardebon worden uitgereikt en neemt de beoogd adviseur van de SESAM academie contact op voor een intakegesprek.
  • Samen met de adviseur bekijkt u wat de exacte vraagstelling is en of uw stichting/vereniging voldoende bereid is eigen inzet te tonen om tot het gewenste resultaat te komen. Hierna wordt overgegaan tot het samenstellen van een Plan van Aanpak.
  • Daarna is het aan uw stichting/vereniging om samen met de adviseur met de actiepunten uit het Plan van aanpak aan de slag te gaan. Gedurende deze uitvoerende periode zal de voortgang bewaakt, beoordeeld en bijgestuurd worden door de betrokken adviseur.
  • Aan het eind van het project wordt verwacht dat een evaluatieformulier wordt ingevuld.
  • Het adviestraject wordt afgesloten met een bijeenkomst, waarin vergelijkbare vrijwilligersorganisaties en verenigingen de resultaten aan elkaar zullen presenteren. Hiermee krijgen organisaties en verenigingen de kans elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

Aanvragen Waardebonnenactie 2016
Aanvragen voor 2016 kunnen in eerste termijn tot 1 december 2016 worden ingediend. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier Waardebon 'Advies op maat'.

Contactpersonen Advies op Maat

  • Hettie Sweerts, bereikbaar van maandag en dinsdag op telefoonnummer 0432 265285 of via flevoland@cultuurfonds.nl
  • Paul Stortelder, adviseur SESAM academie, bereikbaar op telefoonnummer 0320 240582 of 06 54355370 of via stortelder@chello.nl

Sesam Academie
De Sesam Academie, gevestigd in Apeldoorn, is een landelijk werkende organisatie voor en van adviseurs van 55 jaar en ouder, die hun opgebouwde ervaring en kennis inzetten voor vrijwilligersorganisaties, met als doel het bevorderen van kwaliteit, professionaliteit en deskundigheid. De academie werkt met regionale afdelingen. De SESAM Academie heeft eerder met een dergelijk Waardebonnenproject samengewerkt met het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en is met soortgelijke projecten gestart in de provincies Overijssel, Utrecht, Friesland en Drenthe. Voor meer informatie over de SESAM academie: zie www.sesamacademie.nl